سه شنبه 8 بهمن 1398    |    Tuesday, January 28, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
ايفوسفامايد (Ifosfamide)
نام های تجاری
Ifex , Mitoxana , Holoxan , Ifoxan
اشکال دارویی
    1gr, 2gr : آمپول
کاربرد دارو
در سرطان سلول زاياي بيضه ، لنفوم هاي بدخيم ، سرطان هاي ريه ، معده ، پانکراس ، تخمدان، پستان ، سارکوم ها .
مصرف در حاملگی
A
مصرف در شیردهی
در شير ترشح مي شود و به دليل عوارض شير دهي در زمان مصرف دارو توصيه نمي شود و بايد قطع گردد.
مكانيزم اثر دارو
يک داروي شيمي درماني است که از ترکيبات نيتروژن خردل مشتق شده و آنالوگ سنيتيک سايکوفسفومايد است .دارو با اتصال به رشته هاي DNA ،زنجيره ي DNA را مي شکند.نيمه عمر دارو 8-4 ساعت،در دوز منفرد حجيم 15 ساعت.
موارد منع مصرف
حساسيت به دارو ، استفاده مداوم فرد با مغز استخوان سرکوب شده .
نحوه مصرف
در بزرگسالان : IV 1.2gr / m^2 براي 5 روز ، تکرار هر 3 هفته ، تزريق آهسته و يا قطره اي طي نيم ساعت دوزاژ بر اساس پروتکل هر بيماري متغير است.
شرايط نگهداري
پودر خشک در دماي اتاق (زير 40 درجه سانتيگراد ).
تداخل مصرف با ساير داروها
مصرف همزمان با فنوباربيتال ، کلرال هيدرات و فني توئين فعاليت دارو را افزايش مي دهد .
عوارض جانبي
سميت کليوي ، سيستميک همراژيک ، عوارض CNS ، سرکوب مغز استخوان ، تهوع ، استفراغ ، گيجي.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- تزريق دارو طي 2 ساعت يا بيشتر از احتمال بروز سيستيت مي کاهد .
2- بيمار از نظر تغيير رفتاري و وضعيت حواس ارزيابي کنيد.
3- CBC و آزمون هاي عملکرد کبد و کليه به عمل آيد .
4- بيمار بايد در روز هر 2 ساعت و در شب دست کم 2 بار ادرار کند .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی