پنجشنبه 3 بهمن 1398    |    Thursday, January 23, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
ايدوکسوريدين (Idoxuridine)
نام های تجاری
HerplexLiquifilm , Virexen , Herpid , Iduridin
اشکال دارویی
    0.1% 10ml : قطره چشمي
کاربرد دارو
کراتيت هريس ساده ، عفونت چشمي با ويروس واکسينيا ، هريس پوستي ساده .
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
بهتر است شيردهي طي دوره مصرف قطع گردد.
مكانيزم اثر دارو
ايدوکسوريدين به جاي تيميدين به DNA ويروس باند شده و تکثير ويروس و ويروس را منع مي کند . دارو در برابر ويروس تبخال ساده و آبله مرغان فعال است . معلوم شده که دارو برعليه ويروس ساتيومگال و آدنوويروس فعال است .
موارد منع مصرف
حساسيت به دارو ، احتياط در موارد زخم عميق قرنيه با درگيري لايه هاي استرومال .
نحوه مصرف
در کودکان و بزرگسالان 1 قطره از محلول در چشم در روز در هر ساعت و در شب هر 2 ساعت يکبار تا زمان بهبودي سپس به ميزان يک قطره هر 2 ساعت در روز و يک قطره هر 4 ساعت در شب .
تداخل مصرف با ساير داروها
در استفاده همزمان با ترکيبات اسيد بوريک ، اثر تحريکي دارو .
عوارض جانبي
حساسيت ، سوزش ، التهاب چشم ، فتوموني ، نقايص کوچک در اپي تليوم قرنيه ، زخم قرنيه.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- استفاده طولاني مدت از دارو سبب ايجاد زخم قرنيه مي شود .
2- در ترکيبات با ساير دارو ها استفاده نشود .
3- پس از مصرف ، چشم کاملا تميز شود .
4- در مورد علايم حساسيت به بيمار هشدارهاي لازم داده شود و در صورت بروز دارو به صورت قطع شود .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی