شنبه 23 آذر 1398    |    Saturday, December 14, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
هيپروملوس (Hypromellose)
نام های تجاری
Isopto plain ,Methocel 2% , methopt , Genteal
اشکال دارویی
    2 % : محلول شستشوي چشمي
کاربرد دارو
جراحي هاي سگمان قدامي چشم به ويژه کاتاراکت و جاگذاري لنز داخل چشمي (IOL )،
معاينات گونيوسکوپي.
مرطوب کننده و ضد خشکي چشم
بهبود موقتي سوزش و ناراحتي هاي چشم ناشي از تماس چشم با خاک و باد و نور آفتاب.
مصرف در حاملگی
NR
مكانيزم اثر دارو
محافظت از حفره عميقي که طي جراحي بخش قدامي چشم به وجود مي آيد و دادن امکان بيشتر به جراح جهت دستکاري بيشتر همراه با تروماي کمتر به آندوتليوم قرنيه و ساير بافت هاي چشمي . ( بعنوان يک عامل مرطوب کننده نيز کاربرد دارد.)
نحوه مصرف
در جراحي سگمان قدامي چشم: تزريق محلول به داخل اتاقک قدامي چشم با سرسوزن 20 يا کانولاي کوچکتر و خروج آن پس از اتمام جراحي.
معاينات گونيسکوپي : استفاده از محلول 5/2 % .
محلول 5% اين دارو تحت عنوان اشک مصنوعي جهت دفع خشکي و تحريک چشم در موارد کمبود ترشح اشک و يا جلوگيري از آسيب قرنيه در بيماري هايي نظير التهاب خشک قرنيه و ملتحمه ناشي از ناتواني بستن چشم يا فلج عصب صورتي مورد استفاده قرار مي گيرد.
شرايط نگهداري
30-15 درجه سانتيگراد و دور از نور و گرماي زياد
عوارض جانبي
افزايش موقت فشار داخل چشم (IOP ) پس از جراحي ، واکنش هاي التهابي بعد از جراحي، التهاب قرنيه.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- متعاقب جراحي يا وجود گلوکوم که منجر به جراحي شده است . مصرف اين محلول چشمي ممکن است موجب افزايش موقتي فشار داخل چشم شود . چنانچه IOP بيشتر از مقادير مورد انتظار افزايش يافت درمان لازم توصيه مي شود .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی