سه شنبه 8 بهمن 1398    |    Tuesday, January 28, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
هيدروکسي زين (Hydroxyzine Hcl)
نام های تجاری
Atorax , visturil , multipax , ucerax
اشکال دارویی
    50mg/ml 2ML : آمپول
    10mg/5ml : شربت
    10mg, 25mg : قرص
دسته بندی
دسته بندی دارویی : بلوکرH1
کاربرد دارو
اضطراب سايکونوروز و اضطراب در بيماري هاي ارگانيک،
خارش ناشي از واکنش هاي آلرژيک،
سداسيون قبل يا بعد از عمل.
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
ممنوع است.
مكانيزم اثر دارو
تاثير در مهار فعاليت CNS در سطح ساب کورتيکال و اثر ضد خارش از راه رقابت با هيستامين براي اتصال به گيرنده H1.
داراي متابوليتي به نام ستريزين که داروي ضد حساسيت غير آرام بخشي با اثر طولاني ، بدون فعاليت آنتي موسکاريني است جذب سريع دارو از GI نيمه عمر 20 ساعت ، دفع متابوليت هاي دارو بيشتر از راه ادرار.
موارد منع مصرف
حساسيت به دارو ، حمله حاد آسم ، پورفيري ، نوزادان ، در بارداري، در بيمارن افسرده، گلوکوم زاويه باز، احتباس ادراري.
نحوه مصرف
بزرگسالان : 50 – 100 mg چهار بار در روز خوراکي به مدت کوتاه کنترل سريع اضطراب و آژيتاسيون با 50 -100mg چهار بار در روزر خوراکي به مدت کوتاه کنترل سريع اضطراب و آژيتاسون با 50-100 IM و تکرار آن هر 6-4 ساعت.
تداخل مصرف با ساير داروها
تشديد عوارض خواب آوري دارو در مصرف همزمان با الکل ، بنزوديازپين و سداتيو هاي ديگر ، TCAs ، ضد سايکوتيک ها و ساير آنتي کولينرژيک ها.
مصرف دارو با MAOIها ممنوع است.
با محلول هاي حاوي آمينوفيلين ، آموباربيتال، فنوباربيتال، پنتوباربيتال، کلرامفنيکل، ديمن هيدرينات، پني سيلين، دوکسوروبيسين و تيوريدازين ناسازگار است.
هيدروکسي زين اثرات پرسوري اپي نفرين را خنثي مي کند.
عوارض جانبي
خواب آلودگي ، خشکي دهان ، در تزريق IV : تحريک موضعي - اريتم ، آبسه استريل- نکروز نسجي.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- تجويز دارو به شکل IM با روش Z-tract و عميق تر و در عضلات گلوتئوس ماگزيموس و واستوس لتراليس ( بزرگسالان ) و واستوس لتراليس(در کودکان) صورت گيرد.
2- دارو در تزريق IV در نسوج زير جلد انفيلتره نشود .
3- پرهيز از رانندگي و کارهاي خطرناک و مصرف الکل توسط بيمار.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی