جمعه 27 دي 1398    |    Friday, January 17, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
هيدروکسي اوره (Hydroxyurea)
نام های تجاری
Hydrea
اشکال دارویی
    250mg, 500mg : کپسول
کاربرد دارو
ملانوم بدخيم ،CLL مقاوم به درمان ، سرطان عود کننده و غير قابل درمان تخمدان
سرطان سلول سنگ فرشي،
کم خوني داسي شکل.
مصرف در حاملگی
D
مصرف در شیردهی
ممنوع است.
مكانيزم اثر دارو
داروي آنتي نئوپلاستيک که با اثر اختصاصي بر فاز S چرخه سلولي DNA را مهار مي کند بعد از متابوليزاسيون در کبد به صورت اوره و داروي دست نخورده از ادرار و مقداري هم از ريه ها به صورت CO2 دفع مي شود .
موارد منع مصرف
بارداري ، کودکان ، بيماران مبتلا به سرکوب مغز استخوان ، مبتلايان به زونا و آبله مرغان.
نحوه مصرف
براي تومور هاي جامد ( Solid ) : 800mg تک دوز هر سه روز در روش Intermittent و 20-30mg/kg تک دوز روزانه در روش تک دوز هر سه روز يکبار .
شرايط نگهداري
30-15 درجه سانتيگراد در پوشش بسته
تداخل مصرف با ساير داروها
به علت افزايش در غلظت اسيد اوريک چنانکه بيمار اين دارو را با کلشي سين ، آلوپورنيول يا پروبنسيد مصرف نمايد نياز به افزايش مقدار مصرف داروهاي ضد اسيد اوريک دارد .
کاهش فعاليت مغز استخوان در مصرف همزمان هيدروکسي اوره با پرتو درماني و داروهاي کاهنده فعاليت مغز استخوان.
عوارض جانبي
کاهش تعداد گلبول سفيد خون ،کاهش پلاکت و کم خوني، پان سيتوپني پايدار ، هموليز و کاهش غلظت آهن سرم .
امکان کاهش تعداد اسپرم در مردان و قطع قاعدگي در زنان در صورت مصرف طولاني دارو.
نكات پرستاري هنگام تجويز
تجويز دارو تحت نظر پزشک مجرب – با شمارش کامل سلول هاي خوني و آزمون هاي کبدي – کليوي ، اسيد اوريک قبل و بعد از شروع درمان.
تزريق خون کامل در صورت وجود کم خوني و کاهش Hb .
عدم شروع درمان و يا قطع درمان در صورت وجود پلاکت کمتر از 100000 عدد در 〖mm〗^3 و WBC کمتر از 〖mm〗^3/2500
عدم واکسيناسيون بيمار با واکسن حاوي ويروس زنده ، پرهيز از مصرف شياف يا استفاده از درجه حرارت هاي مقعدي .
هيدراته کردن بيمار حين درمان و قليايي نمودن ادرار يا تجويز آلوپورينول در صورت افزايش اسيد اوريک خون.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی