شنبه 5 بهمن 1398    |    Friday, January 24, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
آب اکسيژنه (هيدروژن پروکسايد ) (Hydrogen peroxide)
اشکال دارویی
    -, 12vol : بالک
کاربرد دارو
محلول 1.5% : دهانشويه در درمان استوماتيت حاد و به عنوان غرغره دئودورانتي،
قطره گوش : جهت خروج واکس گوش،
غلظت 6% : تميز کردن زخم هاي پوستي و اولسرها،
محلول 6% : بي رنگ کردن مو .
مصرف در حاملگی
NR
مكانيزم اثر دارو
ماده اکسيداني است به عنوان آنتي سپتيک ، ضد عفوني کننده و دئودورانت با اثر آنتي باکتريال ضعيف و اثر بر روي ويروس ها (از جمله HIV ) به کار مي رود . اثر آنتي سپتيک کوتاه مدت آن بدليل آزادسازي اکسيژن در مجاورت بافت مربوطه مي باشد. اثر ضد ميکروبي اکسيژن آزاد در حضور مواد آلي کاهش مي يابد. اثر مکانيکي حاصل از جوشانندگي پراکسيد هيدروژن در تميز کردن زخم ها مفيدتر از فعاليت ضد باکتريايي آن است.
شرايط نگهداري
پايين تر از 15 درجه سانتيگراد دور از نور و ظرف دربسته
عوارض جانبي
تحريک و سوختگي پوست و غشاي مخاطي با اثر گذاشتن سفيدي روي پوست ، سوزش ، بزرگي برگشت پذير پرزهاي چشايي.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1. با گذشت زمان در حضور گرما و نور حرکت تجزيه مي شود .
2. از محلول پروکسيد هيدروژن در حفره هاي مسدود بدن ( مثلاً هنگام جراحي ) استفاده نکنيد .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی