يکشنبه 6 بهمن 1398    |    Sunday, January 26, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
اسيد هيدروکلريک (Hydrochloric acid)
اشکال دارویی
    - : بالک
مصرف در حاملگی
NR
موارد منع مصرف
اين اسيد با قلياها ، کربنات ها ، اکسيد هاي فلزي و نمک هاي نقره و جيوه سازگاري دارد.
نحوه مصرف
به عنوان اشاروتيک- درمان آلکريدري و برخي از بيماري هاي گوارشي (فرم رقيق شده آن ) و درمان آلکالوز متابوليک ( فرم تزريق وريدي )، آزمون پرفيوژن اسيد هيدروکلريک جهت تشخيص بعضي از بيماري هاي مري (ريفلاکس گاستروازوفاژيال) و اختلالات حرکتي مري، تشخيص افتراقي آنژين صدري و مصرف در طي بارداري براي کاهش سوزش سردل .
شرايط نگهداري
دماي زير 30 درجه سانتيگراد در ظروف در بسته و شيشه اي
عوارض جانبي
داراي خاصيت تحريک کنندگي و خورندگي بالا ، ايجاد درد شديد و تهوع ، بالا آوردن خون و کلاپس جريان خون
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی