شنبه 5 بهمن 1398    |    Saturday, January 25, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
هيدرالازين (Hydralazine)
نام های تجاری
Apresoline
اشکال دارویی
    10mg, 25mg, 50mg : قرص
    20mg : آمپول
کاربرد دارو
هيپرتانسيون اوليه مزمن و بحران پرفشاري خون
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
با احتياط
مكانيزم اثر دارو
با اثر مستقيم بر روي عضلات صاف ديواره رگ ها ( به جز عضلات صاف ساير اندام ها و بافت قلبي ) داراي خاصيت گشاد کنندگي بيشتر بر روي شريان ها ( مقاومتي ) و اثر کم بر روي عروق ظرفيتي است . اين اثر موجب کاهش بيشتر فشارخون دياستولي نسبت به سيستولي و کاهش مقاومت عروق محيطي و افزايش ضربان قلب، حجم ضربه اي و برون ده قلبي مي شود.
ميزان اتصال به پروتئين پلاسما 87% و نيمه عمر آن 45دقيقه تا 8ساعت است. افزايش نيمه عمر تا 16 ساعت در بيماران با کليرانس کراتينين کمتر از ml/min 20. حداکثر غلظت پلاسمايي اين دارو 1-2 ساعت پس از تجويز خوراکي و طول مدت اثر آن 6-12 ساعت است. از جفت عبور کرده، وارد شير مي شود و دفع آن بصورت متابوليت و داروي فعال از ادرار مي باشد.
موارد منع مصرف
حساسيت به دارو ، بيماري شريان کرونر ، روماتيسم دريچه ميترال قلب
نحوه مصرف
بزرگسالان- خوراکي ، دوز اوليه : در 4-2 روز اول درمان mg 10 هر 6 ساعت و سپس تا انتهاي هفته اول mg 25 هر 2 ساعت. افزودن دوز دارو به mg 50 ، 4 بار در روز از هفته دوم .
شرايط نگهداري
30-15 درجه سانتيگراد ، مراقبت از يخ زدگي
تداخل مصرف با ساير داروها
افزايش سطح سرمي هر دو دارو در صورت مصرف همزمان با بتابلاکرها (متوپرولول يا پروپرانولول)،
کاهش اثرات هيدرالازين يا ايندومتاسين،
ايجاد افت شديد فشارخون در مصرف همزمان با ديازوکسايد يا MAOIs .
عوارض جانبي
آگرانولوسيتوپني، سردرد، سندرم شبه لوپوس، افزايش وزن .
حداكثر دوز روزانه
mg 300
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- لزوم مصرف دارو با غذا ، عدم مصرف نمک به مقدار زياد ، عدم تغيير ناگهاني وضعيت بيمار.
2- تزريق وريدي دارو به آهستگي صورت مي گيرد، تغيير رنگ دارو نشانه از دست رفتن خاصيت آن نيست .
3- عدم مصرف دارو با محلو هاي قندي، مصرف هيدرالازين با محلول نمکي 9/0 % رينگر و رينگرلاکتات .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی