يکشنبه 29 دي 1398    |    Sunday, January 19, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
هوماتروپين (Homatropine Hbr)
نام های تجاری
Homatropine
اشکال دارویی
    2% 10ml : قطره چشمي
دسته بندی
دسته بندی دارویی : آنتي موسکارينيک
کاربرد دارو
به عنوان سيکلوپلژيک و ميدرياتيک جهت انجام رفراکشن يا اندازه گيري خطاي انکساري
مصرف در حاملگی
C
مكانيزم اثر دارو
داروي آنتي موسکارينيک که موجب عدم پاسخ عضلات اسفنگتر مردمک و عضلات اجسام مژگاني نسبت به تحريکات کولينرژيک شده و سبب ايجاد گشادي مردمک و فلج تطابقي مي شود . بيشترين اثرات گشادکنندگي مردمک 40-60دقيقه و بيشترين اثرات سيکلوپلژي 30-60 دقيقه پس از مصرف دارو ايجاد شده و هرکدام 1-3 دقيقه باقي مي مانند.
نحوه مصرف
بزرگسالان و کودکان : چکاندن يک قطره هر 10-5 دقيقه ( در کودکان هر 10 دقيقه ) تا حداکثر 3 بار و بلافاصله قبل از رفراکشن بر روي ملتحمه .
شرايط نگهداري
27-8 درجه سانتيگراد و دور از نور
تداخل مصرف با ساير داروها
تشديد آثار آنتي کولينرژيک دارو به دنبال مصرف آنتي هيستامين ها ، ضد افسردگي ها، کنيدين ، داروهاي ضد پارکينسيون ، فنوتيازين ها و دسيوپيراميد ،
کاهش اثرات ضد گلوکومي پيلوکارپين، کارباکول و مهارکننده هاي کولين استراز چشمي در مصرف همزمان با دارو.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1. تعيين فشار داخل چشم و اندازه زاويه اتاق قدامي چشم قبل و طي مصرف دارو، براي جلوگيري از حملات گلوکوم.
2. ايجاد چسبندگي خلفي چشم به علت ثابت شدن وضعيت مردمک در درمان التهاب قسمت قدامي چشم.
3. ارجحيت استفاده از پماد چشمي در ضايعات چشمي نيازمند پانسمان.
4. فاصله گذاري به ميزان 5-10 دقيقه بين مصرف 2 قطره يا 2بار پماد.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی