شنبه 23 آذر 1398    |    Saturday, December 14, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
واکسن هپاتيت ب (Hepatitis B vaccine)
اشکال دارویی
    - : آمپول
مصرف در حاملگی
A
مصرف در شیردهی
مشکلي ندارد ولي بهتر است فقط در صورت لزوم تزريق شود .
موارد منع مصرف
حساسيت مفرط و آنافيلاکتوئيد به مخمرها يا هرکدام از اجزاي تشکيل دهنده.
شرايط نگهداري
8-2 درجه سانتيگراد و دور از انجماد
تداخل مصرف با ساير داروها
کاهش تاثير واکسن با داروهاي سرکوبگر ايمني، کاهش اثر واکسن تب زرد و افزايش اثر داروهاي ضد انعقاد توسط واکسن هپاتيت.
عوارض جانبي
درد در عمل تزريق ، سنکوپ ، تشنج، مولتيپل اسکلروزيس، نوريت بينايي ، ترانسورس ميليت ،آنژيوادم ، آنافيلاکسي ، سندرم استيونس جانسون
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- در افراد مبتلا به ضعف ايمني از دوز بيشتر استفاده نماييد.
2- تاثير دارو در افراد بالاي 40 سال کمتر است.
3- در صورت وجود عفونت جدي تزريق واکسن را تعويق بياندازيد .
4- لزوم در دسترسي اپي نفرين.
5- اين واکسن تاثيري در پيشگيري از انواع ديگر هپاتيت ندارد.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی