يکشنبه 17 آذر 1398    |    Sunday, December 8, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
ايمونه گلوبولين هپاتيت ب (Hepatitis B immune golbulin)
نام های تجاری
HBIG-BayHep B- Aunativ
اشکال دارویی
    50IU/ml 100ML, 200IU/ml 100ML, 250IU/ml 100ML, 50IU/ml 50ML, 250IU/ml 50ML, 200IU/ml, 200IU/ml 50ML, 220IU/1ml Syringe, 2500iu/50ml : آمپول
    540IU/3ml, 180IU/1ml, 220IU/5ml, 500IU/10ML : ويال
کاربرد دارو
پروفيلاکسي پس از تماس – پروفيلاکسي نوزاداني که از مادر HBsAg مثبت مبتلا مي شوند – پروفيلاکسي پس از تماس با افراد HbsAg مثبت.
مصرف در حاملگی
C
مكانيزم اثر دارو
حاوي مقدار زيادي آنتي بادي ضد HbsAg مي باشد که از پلاسماي افراد مختلف جمع آوري مي شود . به آهستگي جذب مي شود . شروع اثر 6-1 روز ، حداکثر اثر از روز سوم تا يازدهم ، طول مدت اثر 6-2 ماه، نيمه عمر 21 روز.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی