يکشنبه 26 آبان 1398    |    Sunday, November 17, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
هالوتان (Halothane)
نام های تجاری
Fluothane
اشکال دارویی
    250ml/Bottle : محلول استنشاقي
دسته بندی
دسته بندی دارویی : مشتقات اتان
کاربرد دارو
القاء و نگهداري بيهوشي عمومي
مصرف در حاملگی
C
مكانيزم اثر دارو
اثر بيهوش کننده ، مکانيسم شناخته نشده است ، احتمالاً از طريق دخالت در اعمال فيزيولوژيک غشاي سلول هاي عصبي مغز اثر خود را اعمال مي کند ، دفع اين دارو به طور عمده از راه تنفس است ، از طريق ريه ها جذب جريان خون مي شود و بيش از 20% دارو به وسيله کبد از طريق اکسيداسيون و در حالت هيپوکسي از راه احيا متابوليزه مي شود ، دارو از جفت عبور کرده و قابل اندازه گيري است.
موارد منع مصرف
هيپرترمي بدخيم ، سابقه زردي يا تب بدون توجيه بدنبال هالوتان.
نحوه مصرف
بالغين : براي القاي بيهوشي عمومي با غلظت هاي %4-1 براي هر فرد به طور جداگانه تنظيم مي شود . به منظور دوز نگهدارنده بيهوشي با غلظت %5/1-5/0 به صورت استنشاقي مصرف مي شود .
شرايط نگهداري
30-15 درجه سانتيگراد دور از نور و در پوشش مقاوم به هوا
تداخل مصرف با ساير داروها
خطر بروز آريتمي در مصرف همزمان با آدرنالين، ساير سمپاتوميمتيک ها، تئوفيلين و داروهاي دوپامينرژيک،
افزايش آثار رقابتي بلوک کننده هاي عصبي-عضلاني (آتراکوريوم) و گانگليون بلوکرها (تري متافان)،
افزايش اثر تضعيفي هالوتان بر تنفس توسط مورفين و کلروپرومازين، افزايش خطر سميت کبدي هالوتان توسط فني توئين، افزايش خطر بروز هيپرترمي بدخيم با سوکسينيل کولين، افزايش اثرات داروهاي ضد انعقاد خوراکي، ايجاد فيبريلاسيون بطني در مصرف همزمان با آدرنالين و ايزوپرنالين، افزايش آثار هيپوتانسيو در صورت همزمان با مهارکننده هاي TCAs- ACE- ضد سايکوزها- MAOIs- آنتي هيپرتانسيوها يا بتابلوکرها.
عوارض جانبي
خواب آلودگي ،توهمات ، اضطراب هيجان ، عصبي شدن ، بي قراري ، تشنج ، تغيير در فشار خون ، تاکي کاردي ، کبود شدن پوست ، توهم ، استفراغ ، بي اشتهايي ، درد شکم ، بي اختياري ، اشکال در تنفس ، اسپاسم نايژه ها ، لرز .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- قبل از بيهوش کردن بيمار ، بايد وضعيت قلبي و تنفسي وي بررسي شود.
2- از مصرف هالوتان در آريتمي قلبي تا حد امکان پرهيز شود.
3- بعد از جراحي به جهت کاهش آسپيراسيون ، بيمار به پهلو خوابانده شود و سر بيمار به يک سمت باشد.
4- براي کاهش قدرت واگ و پيشگيري برادي کاردي و هيپوتانسيون شديد ، تجويز آتروپين قبل از بيهوشي با هالوتان توصيه مي شود.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی