يکشنبه 6 بهمن 1398    |    Sunday, January 26, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
منوتروپين ها (H.M.G (Menotropins))
نام های تجاری
Humegon , Homegon , Menopur , Pergonax , Menogon , Merional
اشکال دارویی
    75IU FSH+ 75IU LH : آمپول
دسته بندی
دسته بندی دارویی : گونادوتروپين
کاربرد دارو
القاء تخمک گذاري و بارداري در زنان ، تحريک اسپرماتوژنزدر درمان مردان مبتلا به هيپوگنادوتروپيک اوليه يا ثانويه
مصرف در حاملگی
X
مكانيزم اثر دارو
بدست آمده از ادرار زنان يائسه از نوع گونادوتروپين ها که در زنان سبب رشد فوليکول هاي تخمدان سالم (پس از آن بايد HCG تزريق شود ) و در مردان ( همراه با HCG به مدت 3 ماه ) سبب القاء اسپرماتوژنز مي شود .
موارد منع مصرف
حساسيت به دارو ، کودکان و بيماراني که روز آخر مصرف HMG تخمدانشان بيش از حد بزرگ شده است .
نحوه مصرف
دوز اوليه تزريق عضلاني يک آمپول در روز به مدت 12-7 روز و به دنبال آن تزريق10000IU HCG يک روز پس از آخرين دوز HMG . تجويز HMG نبايد بيش از 12 روز ادامه يابد .
شرايط نگهداري
30-2 درجه سانتيگراد دور از نور ، باقي مانده مصرف نشده دارو را دور بريزيد .
عوارض جانبي
بزرگي تخمدان در 20% بيماران که با درد و اتساع شکمي همراه است ، ژنيکوماستي ، ايست قلبي عروقي ، آتلکتازي، سندرم ديسترس حاد تنفسي، آمبولي ريوي، سکته ريوي، انسداد عروقي، حساسيت و واکنش هاي آنافيلاکتيک .
در زنان : کيست تخمداني ، سندرم تحريک بيش از حد تخمداني و علايم آن ، تب و لرز ، ميالرژي ، درد مفاصل و استخوان، سردرد و سرگيجه، تورم در محل تزريق، تاکي کاردي، درد هنگام تنفس، بارداري غير منتظره و چند قلو ، پيچ خوردگي آدنکس.
در مردان : ژينکو ماستي ، درد و التهاب سينه ، تهوع سطح غيرطبيعي AST و ALT و اريتروسيتوز، تغيير در سطح ليپوپروتئين ها.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- محلول دارو بايد بلافاصله قبل از تجويز به وسيله حل کردن محتويات آمپول در 1-2ml از محلول تزريق نرمال سالين تهيه شود . باقيمانده محلول بايد دور ريخته شود .
2- درمان در مردان حداقل به 6-4 ماه نياز دارد تا سطح سرمي تستوسترون به حد طبيعي برسد .
3- قابل قبول ترين ملاک بلوغ فوليکولار ميزان ترشح استروژن در ادرار است .
4- سندرم تحريک بيش از حد ، اغلب در خلال دو هفته بعد از شروع درمان ايجاد و ظرف 4-3 روز پيشرفت مي نمايد . در صورت بروز اين سندرم مصرف دارو بايد قطع شود و بيمار در بيمارستان بستري گردد .
5- پس از تزريق محل تزريق را ماساژ دهيد .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی