شنبه 16 آذر 1398    |    Saturday, December 7, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
جمي فلوکساسين (Gemifloxacin)
نام های تجاری
Factive
اشکال دارویی
    640mg, 320mg : قرص
دسته بندی
دسته بندی دارویی : فلوئوروکينولون
کاربرد دارو
درمان عفونت هاي حاد و مزمن برونشيت باکتريايي، ناشي از استرپتوکک پنومونيه، هموفيلوس آنفلونزا و پارا آنفلونزا، مورکسلا کاتراليس، مايکوپلاسما پنومونيه، کلاميديا پنومونيه و کلبسيلا پنومونيه
مصرف در حاملگی
C
مكانيزم اثر دارو
جمي فلوکساسين از طريق مداخله در سنتز DNA ميکروارگانيسم سبب بروز اثر باکتريسيدي مي شود. جمي فلوکساسين به سرعت از دستگاه گوارش جذب مي شود. فراهمي زيستي آن حدود 71% است، C-max دارو در حدود mcg/ml61/1 مي باشد. قدرت اتصال به پروتئين دارو در حدود 73-55% است. دارو در کبد به مقدار محدود متابوليزه مي شود. حذف دارو 61% در مدفوع و 36% از طريق ادرار بدون اينکه دارو تغيير کند ونيمه عمر دارو حدود 7ساعت است. کليرانس کليوي دارو حدود L/h6/11 مي باشد.
موارد منع مصرف
حساسيت به دارو
نحوه مصرف
جمي فلوکساسين از راه خوراکي 320 ميلي گرم به مدت 5 روز در درمان برونشيت، در درمان عفونت پنوموني متوسط تا شديد در بزرگسالان 320ميلي گرم روزانه به مدت 7-5 روز و در عفونت کليوي روزانه 160ميلي گرم مصرف مي شود.
تداخل مصرف با ساير داروها
جمي فلوکساسين با آنتي اسيدها، ديدآنوزين، کاتيونهاي فلزي، مولتي ويتامين مينرال، پروبنسيد(کليرانس کليوي جمي فلوکساسين را کاهش مي دهد)، سوکرالفيت (فراهمي زيستي جمي فلوکساسين را افزايش مي دهد)، وارفارين ( با خوردن اين دارو هاي با جمي فلوکساسين اثر ضد انعقادي ةآنها افزايش مي يابد) تداخل دارد.
عوارض جانبي
عوارض قلبي عروقي : تپش قلب، فلوتر دهليزي، سنکوپ ، افزايش فشار خون،ايست قلبي وانفارکتوس قلبي
عوارض عصبي: سردردف سرگيجه، بي خوابي توهمات، تشنج ، خواب آلودگي ف خستگي ، بي اشتهايي و پارستزي
عوارض پوستي: راش، اريتم مولتي فرم و يا ورقه ورقه شدن پوست
عوارض گوارشي : اسهال، تهوع، درد شکمي،استفراغ، کوليت پسودو ممبرانو
عوارض مفصلي پارگي تاندون که در بيماران با سن بالاي 60 سال اين خطر بيشتر ديده مي شود.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی