دوشنبه 30 دي 1398    |    Monday, January 20, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
گال سولفاس (Galsulfase)
نام های تجاری
Naglazyme
اشکال دارویی
    5mg/5ml : آمپول
    1mg/ml : ويال
کاربرد دارو
موکوپلي ساکاريدوزيس تيپ شش
مصرف در حاملگی
B
مصرف در شیردهی
توصيه نمي شود.
شرايط نگهداري
در دماي 2-8 درجه سانتيگراد ( در يخچال ) نگهداري شود.
عوارض جانبي
ممکن است با تزريق اين فرآورده، واکنشهاي تنفسي و آپنه رخ دهد.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی