پنجشنبه 3 بهمن 1398    |    Thursday, January 23, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
گونادورلين (Gonadorelin)
نام های تجاری
Factrel , Lutrepulse , Relisorm
اشکال دارویی
    100mcg, 3.2mg, 0.8mg : ويال
فرمول شیمیایی
C55 H75 N17 O13 = 1182.3 g/mol
کاربرد دارو
تشخيص هيپوگناديسم ، آمنوره و نازايي ، تاخير در بلوغ .
مصرف در حاملگی
B
مصرف در شیردهی
در زنان شيرده مورد استفاده قرار نمي گيرد.
مكانيزم اثر دارو
هورمون آزاد کننده گنادوتروپين و داروي کمک تشخيصي است ، اين دارو مانند هورمون آزاد کننده گونادوتروپين (GnRH ) طبيعي ابتدا سنتز و آزاد سازي هورمون LH را از هيپوفيز قدامي تحريک نموده و توليد و آزاد سازي هورمون FSH نيز افزايش مي يابد.
اين دارو بسرعت متابوليزه شده و به اجزاء پپتيدي غيرفعال تبديل مي شود. نيمه عمر نهايي 40-10 دقيقه پس از تزريق IV . طول مدت اثر دارو 5-3 ساعت است. دفع دارو بصورت متابوليت هاي غيرفعال از راه ادرار.
موارد منع مصرف
لاکتينوماي هيپوفيزي ، حساسيت به دارو ، کيست تخمداني و يا کساني که عدم تخمک گذاريشان منشاء هيپوتالاموسي ندارد، تومور وابسته به هورمون، کودکان زير 18 سال، و در صورت حامله شدن .
نحوه مصرف
براي تشخيص هيپوگوناديسم : براي تعيين ميزان پايه LH بايد دوبار نمونه گيري وريدي به فاصله 20 دقيقه انجام و متوسط دو عدد محاسبه شود ، سپس تزريق گونادورلين و نمونه گيري از خون به فواصل منظم پس از تزريق تا اندازه گيري سطح LH ادامه مي يابد.
در آمنوره و نازايي : 5mcg هر 90 دقيقه IV يا Sc به مدت 21 روز با دوز معمول 1-20 mcg با تزريق 25-50 lit/min از محلول از راه پمپ . اگر اوولاسيون رخ داد درمان به مدت 2 هفته يا بيشتر ادامه يابد تا کورپوس لوتئوم حفظ شود .
تاخير در بلوغ : 5mcg هر 90 دقيقه IV يا SC با دوز 20-1 ميکروگرم .
شرايط نگهداري
30-15 درجه سانتيگراد
تداخل مصرف با ساير داروها
عدم مصرف همزمان دارو با داروهاي محرک تخمدان
عدم انجام آزمون طي تجويز داروهاي آندروژن ، استروژن ، گلوکوکورتيکوئيد و پروژسترون،
کاهش غلظت گونادوتروپين ها با ديگوکسين و ضد بارداري هاي خوراکي و افزايش غلظت آنها با لوودوپا و اسپيرونولاکتون ها،
مهار پاسخ به گونادورلين در مصرف همزمان دارو با فنوتيازين ها و آنتاگونيست هاي دوپاميني.
عوارض جانبي
حاملگي چند قلو ، آنافيلاکسي ، تهوع و درد شکمي ، سردرد ، سبکي سر ، افزايش خونريزي ماهانه .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- کنترل درمان به شکل زير : سونوگرافي تخمدان قبل از شروع درمان ، روز 7 و سپس روز 14 درمان. اندازه گيري پروژسترون سرم در فاز ميدلوتئال ، بررسي محل انفوزيون از نظر عفونت در هر ويزيت ، معاينه باليني لگن .
2- محل تزريق هر 48 ساعت جابجا شود.
3- در صورت بروزعلائم عفونت، آروغ، دل پيچه، هماتوم، التهاب و تورم دست و پا، اسهال، افزايش وزن و تنگي نفس با پزشک مشورت شود.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی