پنجشنبه 3 بهمن 1398    |    Thursday, January 23, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
املاح طلا (Gold sodium thiomalate)
نام های تجاری
Myochrysine
اشکال دارویی
    20mg/ml 0.5ML, 20mg/ml 1ML, 20mg/ml 10ML, 40mg/ml 0.5ML, 40mg/ml 1ML, 40mg/ml 10ML, 50mg/ml 0.5ML, 50mg/ml 1ML, 50mg/ml 10ML, 100mg/ml 0.5ML, 100mg/ml 1ML, 100mg/ml 10ML : آمپول
کاربرد دارو
درمان آرتريت روماتوئيد (RA ) بزرگسالان و نوجوانان (JRA ) ، درمان آرتريت پسوريازي ، درمان سندرم فلتي
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
توصيه نمي شود
مكانيزم اثر دارو
اثر غالب کلينيکي اين ترکيبات سرکوب التهاب مايع سينوويال در فاز فعال بيماري روماتيسم است. اين دارو مهار سيستم سولفيدريل مکانيسم هاي سلولي را تغيير مي دهد و سبب تغيير و مهار سيستم هاي آنزيمي متعدد و سرکوب فعاليت فاگوسيتي – ماکروفاژي و لکوسيت هاي PMN ، تغيير پاسخ هاي ايمني ، بيوسنتز کلاژن و مهار سنتز PGها مي شود. اتصال به پروتئين هاي پلاسما زياد، شروع اثر 8-6 هفته، دفع بيشتر از کليه ها به آهستگي و از ترشحات صفراوي در مدفوع مقدار کمي خواهد بود ، نيمه عمر : 6-5 روز .
موارد منع مصرف
حساسيت به دارو ، هپاتيت ، درماتيت پوسته ريزي دهنده ، سابقه مسموميت با فلزات سنگين ، ديابت کنترل نشده، بيماري کليوي، اختلال عملکرد کبد، نارسايي قلبي کنترل نشده، پرفشاري خون، لوپوس، سندرم شوگرن، بيماريهاي خوني و در کساني که به تازگي پرتودرماني شده اند.
نحوه مصرف
بزرگسالان : ابتدا دوز آزمايشي 10mg IM در هفته اول و سپس 25mg هفته دوم و به دنبال آن 25-50 mg يکبار در هفته IM تا رسيدن به پاسخ درماني مطلوب يا رسيدن دوز توتال اوليه به حداکثر 1mg .
دوز نگهدارنده 25-50mg IM يک هفته در ميان ( 20-2 هفته ).
تداخل مصرف با ساير داروها
مصرف همزمان با داروهايي که سبب ديسکرازي خوني مي شوند مي تواند موجب سميت خوني شود .
عوارض جانبي
اسهال ، طعم فلز در دهان ، استوماتيت ، درماتيت ، تشنج ، برادي کاردي ، نارسايي حاد کليه ، آنمي آپلاستيک.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- انجام آزمون بارداري پيش از آغاز دارو ضروري است.
2- CBC و U/A بايد به طور مرتب بررسي شود.
3- به دليل واکنش آنافيلاکتيک بيمار بايد تا 30 دقيقه پس از تجويز دارو تحت نظر باشد .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی