سه شنبه 8 بهمن 1398    |    Tuesday, January 28, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
گلايسين (Glycine)
نام های تجاری
Cardiprin , Godamed
اشکال دارویی
    1.5 % 3LIT, 1.5 % 1LIT : سرم
    - : کرم موضعي
کاربرد دارو
شستشوي استريل در طي اعمال جراحي که از راه مجراي ادراري انجام مي شود.
مصرف در حاملگی
C
مكانيزم اثر دارو
يکي از ساده ترين آمينواسيدها است و به همراه آنتي اسيدها جهت درمان افزايش اسيد معده و به عنوان يک ماده جانبي در برخي از فرآورده هاي توليد شده از آسپيرين جهت کاهش اثر تحريکي در دستگاه گوارش مورد استفاده قرار مي گيرند.
موارد منع مصرف
مصرف در بيماران آنوريک مجاز نيست ،
در بيماران قلبي – ريوي و نيز بيماران داراي اختلالات کليوي يا کبدي، تجويز با احتياط کامل صورت گيرد.
نحوه مصرف
بزرگسالان : دوزاژ با توجه به ظرفيت و سطحي که بايد شستشو داده شود و نيز نحوه جراحي تعيين مي شود.
عوارض جانبي
جذب سيستميک محلول استريل 5/1% گلايسين به جريان خون مي تواند باعث اختلال در تعادل هاي الکتروليتي بدن و منجر به اختلالاتي نظير عوارض ريوي يا قلبي – عروقي شود .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی