چهارشنبه 20 آذر 1398    |    Wednesday, December 11, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
گلوتارال (Glutaral ( Glutaraldehyde))
نام های تجاری
Cidex , Glutanol , ASEP
اشکال دارویی
    2% 3800ml, 2% 1000ml : ضد عفوني کننده
فرمول شیمیایی
C5 H8 O2 = 100.1 g/mol
مصرف در حاملگی
NR
مكانيزم اثر دارو
ماده ضد عفوني کننده باکتريسيدال با اثر سريع بر عليه باکتري هاي گرم مثبت و منفي ، مايکوباکتريوم توبرکلوز برخي قارچ ها و ويروس ها و اثر کند بر عليه اسپورهاي باکتريايي، اثر اپتيمم اين دارو در PH بين 5/7 و 5/8 ديده مي شود و چنين محلولي تا حدود 14 روز از نظر شيميايي پايدار است.
موارد منع مصرف
پرهيز از تماس ماده با چشم ، پوست و غشاي مخاطي
نحوه مصرف
جهت استريل کردن وسايل آندوسکوپي و دندانپزشکي ، تجهيزات لاستيکي و پلاستيکي ( به مدت 10 ساعت) و جهت تميز نمودن وسايل، غوطه ور شدن آنها در محلول 2% به مدت 20-10 دقيقه استفاده مي شود.
جهت درمان زگيل ( بجز روي صورت و آلت تناسلي) ، محلول 10-5 % بکار مي رود.
جهت ضد عفوني عليه HIV غوطه وري وسايل در محلول 2% قليايي به مدت 30 دقيقه لازم است.
شرايط نگهداري
در دماي اتاق
تداخل مصرف با ساير داروها
ندارد
عوارض جانبي
سفيد و سخت شدن پوست ، درماتيت تماسي ، واکنش هاي حساسيتي ، درد شديد و التهاب زخم و نکروز غشاء مخاطي ، اسيدوز متابوليک ، سرگيجه، نارسايي جريان خون . تماس مکرر با اين ماده مي تواند موجب آسم گردد.
بخار ناشي از گلوترال مي تواند موجب سرفه، ديسفاژي، اسپاسم حنجره، برونشيت، پنوموني و بعضاً ادم ريوي شود.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- استفاده از دستکش و ماسک و خودداري از تماس زياد دارو با پوست.
2- عدم مصرف اين محلول در منزل .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی