دوشنبه 30 دي 1398    |    Monday, January 20, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
ويوله دوژانسين (Gentian violet)
نام های تجاری
Viogencianol , Genapax
اشکال دارویی
    -, Local, Oral : بالک
    1% : محلول موضعي
فرمول شیمیایی
C25 H30 Cl N3 = 408.0 g/mol
کاربرد دارو
در درمان موضعي عفونت هاي پوستي و پوستي - مخاطي ناشي از کانديدا (مونيليا ) نظير برفک دهان و کانديداز نواحي چين دار بدن و بافت اطراف ناخن.
مصرف در حاملگی
A
مكانيزم اثر دارو
پودر سبز تيره با کريستال هاي براق سبز متابوليک و بدون مزه مي باشد که در برابر باکتري هاي گرم مثبت بويژه استافيلوکوک ها و برخي مخمرهاي پاتوژن مانند کانديدا موثر است. اما در برابر گرم منفي ها و اسپورهاي باکتري ها بي اثر است. فعاليت اين دارو با افزايش PH افزايش مي يابد.
موارد منع مصرف
منع مصرف همراه با کرم روي ( (Zinc Cream و سوسپانسيون بنتونيت ،
منع مصرف براي درمان عفونت هاي درماتوفيتيک ، عدم مصرف همراه با ضد قارچ هاي موضعي ديگر و عدم استفاده روي پوست مجروح و چشم.
نحوه مصرف
پس از استفاده از محلول جهت برفک در شيرخواران بايد صورت شير خوار را به سمت پايين نگه داشت تا امکان بلعيدن آن به حداقل برسد.
شرايط نگهداري
کمتر از 40 درجه سانتيگراد پرهيز از انجماد
عوارض جانبي
زخم و تحريک بافت مخاطي ، ازوفاژيت ، لارنژيت ، تراکئيت ، تهوع و استفراغ ، اسهال ، دل درد ، ضايعات نکروتيک پوست و تشديد پورفيدي ، انسداد و التهاب حنجره التهاب مري و ناي .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- مصرف دارو در حدي که ضايعه را بپوشاند.
2- عدم بلعيدن دارو و به کار بردن پانسمان بسته در درمان کانديداز.
3- دوز داروي فراموش شده را بلافاصله پس از ياد آوري مصرف کنيد و از دو برابر نمودن دوز خودداري نماييد .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی