پنجشنبه 30 آبان 1398    |    Thursday, November 21, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
جنتامايسين (Gentamicin sulfate)
نام های تجاری
Garamycin , Cidomycin , Jenamicin
اشکال دارویی
    1mg/g 0.1% : پماد موضعي
    10*10 : ایمپلنت
    20mg/2ml, 40mg/ml, 80mg/2ml : آمپول
    3g /g : پماد چشمي
    3mg/ml : قطره چشمي
دسته بندی
دسته بندی دارویی : آمينوگليکوزيد
کاربرد دارو
عفونت هاي شديد ناشي از ارگانيسم هاي حساس ،
مننژيت،
پروفيلاکسي اندوکارديت براي اعمال جراحي GI و GV،
بيماريهاي التهابي لگن ،
درمان عفونت هاي باکتريال چشم و گوش، اوتيت مياني مزمن چرکي و اوتيت خارجي در قطره چشمي.
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
ممنوع است.
مكانيزم اثر دارو
داراي اثرات باکتريسيدي بر عليه بسياري از گرم منفي هاي هوازي و برخي گونه هاي استافيلوکوک از راه ورود به سلول با فرآيند فعال و مهار سنتز پروتئين ، نيمه عمر 2-3 ساعت ، دفع بصورت دست نخورده از راه ادرار. پس از تزريق وريدي بيشتر در مايع خارج سلولي انتشار مي يابد.
موارد منع مصرف
حساسيت مفرط ، شيردهي.
نحوه مصرف
در عفونت هاي ناشي از ميکروارگانيسم هاي حساس :
بزرگسالان با عملکرد طبيعي کليه : تزريق 3mg/kg بصورت IM انفوزيون وريدي.
کودکان : تزريق 2-2.5mg/kg بصورت IM يا افنوزيون وريدي هر 8 ساعت،
نوزادان يا شيرخواران بالاي يک هفته : 2.5mg/kg IM يا IV هر 8 ساعت،
نوزادان زير يک هفته : 2.5mg/kg IM يا انفوزيون وريدي هر 12 ساعت و در موارد ديگر طبق دستور پزشک معالج.
شرايط نگهداري
در دماي محيط و به دور از يخ زدگي.
تداخل مصرف با ساير داروها
از مصرف داروهاي نوروتوکسيک ، اوتوتوکسيک ، يا نفروتوکسيک ( مانند ساير آمينوگليکوزيدها، آسيکلووير، آمفوتريسينB، باسيتراسين، کاپرئومايسين، سفالوسپورين ها، کوليستين، سيس پلاتين، متوکسي فلوران، پلي ميکسينB و وانکومايسين) همزمان يا بلافاصله بعد از جنتامايسين، چه بصورت تزريقي و چه موضعي خودداري شود. همچنين از مصرف همزمان اين دارو با اتاکرينيک اسيد، فوروزمايد، اوره و مانيتول پرهيز شود.
مصرف اين دارو با داروهاي بيهوشي عمومي يا مواد بلوک کننده عصبي-عضلاني( سوکسينيل کولين و توبوکورارين ) بايد با احتياط باشد.
داروهاي مثل کلرامفنيکل ،تتراسيکلين و کليندامايسين مي توانند اثر ميکروبي جنتامايسين را در محيط آزمايشگاهي از بين ببرند.
مصرف توام جنتامايسين با ايمي پنم موجب بروز اثر سينرژيک آديپتيو برعليه برخي باکتريهاي گرم مثبت مانند انتروکوکوس فيکاليس ، استافيلوکوک طلايي يا ليستريا مونوسيتوژن مي شود.
مصرف ايندومتاسين با اين دارو در نوزادان نارس ممکن است غلظت جنتامايسين را افزايش دهد.
عوارض جانبي
سميت گوشي و سميت کليوي ، صدمه به عصب مغزي هشتم که شامل علائم وستيبولار و علائم شنوايي است.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1. در موارد تزريق اينتراتکال بايد از داروهاي فاقد نگهدارنده استفاده کرد.
2. سطح سرمي دارو بايد مورد پايش قرار گيرد. حداقل سطح سرمي بالاتر از 10mcg/ml به مدت طولاني و سطح متوسط سرمي بالاتر از 2mcg/ml سبب افزايش خطر مسموميت با دارو مي شود.
3. در نوزادان بايد دارو با احتياط و با دوز کاهش يافته تجويز شود ، چراکه بدليل نارس بودن کليه ، نيمه عمر سرمي دارو طولاني است.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی