چهارشنبه 9 بهمن 1398    |    Wednesday, January 29, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
ژلاتين موديفايد (Gelatin modified)
نام های تجاری
Gelofusion
اشکال دارویی
    500ml : سرم
کاربرد دارو
به عنوان افزايش دهنده حجم پلاسما در موارد شوک ناشي از حجم خون و به عنوان جانشين مايعات در تعويض پلاسما ، جانشين پلاسما در گردش خون خارج از بدن ، براي پرفيوژن عضو جدا شده و به عنوان محلول حامل براي انسولين .
مصرف در حاملگی
NR
مكانيزم اثر دارو
اين فرآورده مانند دکستران يک حجم دهنده پلاسما است و در شوک هاي هيپوولميک بکار مي رود ، به دنبال تجويز ژلاتين Modified ، 75% دوز در ظرف 24 ساعت در ادرار دفع مي شود ، نيمه عمر 4 ساعت.
موارد منع مصرف
نارسايي احتقاني شديد قلب و نارسايي کليه
نحوه مصرف
بزرگسالان و کودکان : در شوک و کاهش حجم خون ، ابتدا 50-100 cc انفوزيون وريدي مي شود. اگر حجم خون از دست رفته تا 1500 ميلي ليتر باشد مي توان از اين دارو به تنهايي استفاده کرد و اگر حجم خون از دست رفته 1500-4000cc باشد ، تجويز حجم هاي مساوي از اين دارو و خون به طور جداگانه ضروري است .
شرايط نگهداري
در معرض هوا نباشد
عوارض جانبي
واکنش هاي آنافيلاکتيک ، آزاد شدن مواد موثر بر عروق ، نارسايي حاد کليه
تركيبات
(Gelatin succinylate 30g+Nacl 4.51 g +Cacl2,2H2O 0.21g ) /1000ml
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی