چهارشنبه 9 بهمن 1398    |    Wednesday, January 29, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
گانيرليکس (Ganirelix)
اشکال دارویی
    500mcg/ml 0.5ML : آمپول
فرمول شیمیایی
C80H113ClN18O13 =1570.4 g/mol
دسته بندی
دسته بندی دارویی : استروژن
کاربرد دارو
به همراه ساير داروها در پيشگيري از بارداري ( حاملگي ) کاربرد دارد.
مصرف در حاملگی
X
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی