سه شنبه 1 بهمن 1398    |    Tuesday, January 21, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
گان سيکلووير (Ganciclovir)
نام های تجاری
Cytoven , Cymevene , Vitrasert
اشکال دارویی
    500mg : ويال
کاربرد دارو
رتينيت CMV و عفونت با CML
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
ممنوع مي باشد
مكانيزم اثر دارو
گان سيکلوويرتري فسفات به وجود آمده از گان سيکلووير توسط آنزيم هاي سلولي با ورود به زنجير DNA ، و مهار آنزيم DNA پليمراز ويروس ، سبب مهار سنتز و همانند سازي DNA آن مي شود ، جذب از GI ناچيز ، ميزان اتصال به پروتئين هاي پلاسما کم . دفع ادراري ، نيمه عمر در تزريق IV : 5/4 -5/2 ساعت و در مصرف خوراکي 5.7-4 ساعت .
موارد منع مصرف
حساسيت مفرط
نحوه مصرف
بزرگسالان و کودکان : دوز اوليه 5mg/kg وريدي با سرعت ثابت طي يک ساعت ، هر 12 ساعت به مدت 21-14 روز و سپس 5mg /kg وريدي با سرعت ثابت طي يک ساعت ، يک بار در روز يا 6mg/kg يک بار در روز 5 روز از 7 روز هفته .
شرايط نگهداري
30-15 درجه سانتيگراد
تداخل مصرف با ساير داروها
افزايش احتمال بروز پان سيتوپني و کم خوني در مصرف همزمان دارو با زيدوودين ،
پروبنسيد کليرانس کليوي اين دارو را کاهش مي دهد.
بروز تشنج عمومي در بسياري از بيماران در مصرف همزمان دارو با ايمي پنم سيلاستاتين.
مهار شديد مغز استخوان يا سيستم ايمني بيمار در مصرف همزمان با مهارکننده هاي سيستم ايمني ( نظير آزاتيوپرين، سيکلوسپورين و کورتيکواستروئيدها ) .
افزايش بروز عوارض سمي دارو در مصرف همزمان با داپسون، پنتاميدين، پيريمتامين، فلوسيتوزين، وين کريستين، وين بلاستين و دوکسوروبيسين، آمفوتريسينB و کوتريموکسازول.
عوارض جانبي
نوتروپني ، ترمبوسيتوپني ، جدا شدن شبکيه ، سردرد ، تشنج ، کوما و گيجي .
نكات پرستاري هنگام تجويز
در صورت شمارش نوتروفيل ها کمتر از 500/ 〖mm〗^3 يا شمارش پلاکت ها کمتر از 25000/ 〖mm〗^3 از تزريق وريدي دارو خودداري شود.
استفاده از محلول نرمال سالين ، دکستروز 5% ، رينگر و رينگر لاکتات جهت رقيق نمودن دارو.
جلوگيري از تماس پودر دارو با پوست و سطوح مخاطي و شستشوي ناحيه آلوده شده با آب و صابون.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی