سه شنبه 19 آذر 1398    |    Tuesday, December 10, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
گاما بنزن هگزاکلرايد (ليندان ) (Gama benzene hexachloride (Lindan))
نام های تجاری
GBH
اشکال دارویی
    1 % : لوسيون
    1 % : شامپو
کاربرد دارو
درمان پديکولوز شپش سر و بدن و ناحيه پوبيس.
مصرف در حاملگی
B
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی