يکشنبه 6 بهمن 1398    |    Sunday, January 26, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
گالانتامين (Galantamine)
نام های تجاری
Reminyl
اشکال دارویی
    4mg/ml 5ML : محلول خوراکي
    4mg, 8mg, 12mg : قرص
    8mg, 16mg Pr, 12mg : کپسول
کاربرد دارو
درمان دمانس آلزايمر خفيف تا متوسط
مصرف در حاملگی
B
مصرف در شیردهی
با احتياط
مكانيزم اثر دارو
گالانتامين يک آلکالوئيد سه تايي ، مهار کننده رقابتي و برگشتي استيل کولين استراز است . مکانيسم اثر آن ناشناخته مي باشد ، جذب دارو از GI سريع و کامل بوده داراي نيمه عمر 8-7 ساعت و فراهم زيستي 90% است. ميزان اتصال آن به پروتئين هاي پلاسما 18% و متابوليزاسيون آن در کبد توسط آنزيم هاي سيتوکروم P450 کبدي و دفع به صورت دست نخورده از راه ادرار است .
موارد منع مصرف
حساسيت مفرط نسبت به دارو،
در آسم و بيماري هاي تنفسي ، نارسايي کبدي و قلبي با احتياط مصرف شود.
نحوه مصرف
بزرگسالان دوز اوليه : 4mg دو بار در روز ((8mg/day همراه با غذا و به مدت 4 هفته بعد از اين مدت در صورت تحمل دارو دوزاژ تا 8mg دو بار در روز ( 16mg/day ) افزايش دهيد ، اين دوزاژ را تا حداقل 4 هفته به بيمار بدهيد . تجويز اين دارو در کودکان توصيه نمي شود .
شرايط نگهداري
30-15 درجه سانتيگراد
تداخل مصرف با ساير داروها
مصرف همزمان با مهار کننده هاي کولين استراز و سوکسينيل کولين و بتانکول با اين دارو اثرات سينرژيک دارد.
مصرف همزمان سايمتيدين، کتوکونازول، پاروکستين و اريترومايسين با اين دارو سطح پلاسمايي گالانتامين را افزايش مي دهد.
فراهم زيستي گالانتامين با داروهايي که سيتوکروم P450 را مهار مي کنند (مثل: کينيدين، فلوکستين، فلووکسامين و پاروکستين ) و نيز داروهايي که ايزوآنزيم را مهار مي کنند ( مثل: کتوکونازول و ريتوناوير) افزايش مي يابد .ازين رو در صورت مصرف همزمان، کاهش دوز گالانتامين لازم است.
عوارض جانبي
يبوست ، نفخ ، گاستريت ، ملنا ، ديس فاژي ، خونريزي رکتال ، خشکي دهان ، افزايش بزاق ، ديورتيکوليت ، گاستروانتريت ، سکسکه ، تهوع ، استفراغ ، بي اشتهايي سوء هاضمه، دردهاي شکمي، اسهال، کاهش وزن.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- ميزان دوزاژ توصيه شده (2بار در روز ترجيحاً همراه با صبحانه يا شام ) و افزايش دوز ( در هر دوره بايد حداقل 4 هفته درمان طول بکشد و بعد دوز را افزايش دهيم ) بايد به بيمار و خانواده اش توضيح داده شود.
2- به بيمار و همراهان او توضيح دهيد در صورت رعايت دوزهاي توصيه شده و تجويز آنها فرد دچار کمترين عوارض جانبي خواهد شد .
3- در صورت قطع دوره درمان به مدت چند روز يا بيشتر بيمار بايد دوباره از پايين ترين دوز شروع کند و دوز را به حد دوز قبل از قطع درمان رساند.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی