سه شنبه 19 آذر 1398    |    Tuesday, December 10, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
فينگوليمود (Fingolimod)
نام های تجاری
Gilenya
اشکال دارویی
    0.5mg : کپسول
کاربرد دارو
درمان شکلهاي عودکننده (MS(Multiple Sclerosis جهت کاهش فرکانس وخيم شدن علائم باليني بيمار و تاخير در ايجاد ناتواني فيزيکي.
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
در صورت الزام به مصرف بايستي شيردهي متوقف شود.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی