شنبه 1 آبان 1395    |    Friday, October 21, 2016
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
فاکتور 7 آ (Factor VIIa (Antihemophilic Factor))