دوشنبه 7 بهمن 1398    |    Monday, January 27, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
اسيد فوسيديک (Fusidic acid)
اشکال دارویی
    2 % : کرم موضعي
کاربرد دارو
درمان عفونت هاي پوستي استافيلوکوکي.
مصرف در حاملگی
C
نحوه مصرف
روزانه 3-4 بار از کرم 2% روي موضع ماليده مي شود.
شرايط نگهداري
در دماي 2-8 درجه ( يخچال ) ، در ظروف تيره بادرب محکم نگهداري شود.
عوارض جانبي
شايع ترين : ناراحتي خفيف گوارشي ،
مهم ترين : اسپاسم وريدي و ترومبوفلبيت و هموليز ( در تزريق وريدي دارو ).
ساير نادر: زردي و تغيير عملکرد کبد ، هيپوکلسمي ، راش و تحريک.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی