يکشنبه 28 آبان 1396    |    Sunday, November 19, 2017
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
فوروزمايد (Furosemide)
نام های تجاری
Lasix
اشکال دارویی
    10mg/ml 25ML : اينفوزيون
    10mg/ml 2ML, 10mg/ml 4ML : آمپول
    40mg : قرص
مصرف در حاملگی
C
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی