دوشنبه 30 دي 1398    |    Sunday, January 19, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
فسفسترول (Fosfestrol)
نام های تجاری
Stilphostral , ST-52
اشکال دارویی
    50mg/ml 5ML : آمپول
    120mg, 100mg : قرص
کاربرد دارو
درمان سرطان پروستات
مصرف در حاملگی
X
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی