دوشنبه 5 تير 1396    |    Monday, June 26, 2017
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
فورموترول فوماروئات (Formoterol fumarate)
نام های تجاری
Foradil , Oxis , Eolus
اشکال دارویی
    4.5mcg, 9mcg, 12mcg : اسپري دهاني
    12mcg : کپسول
فرمول شیمیایی
Foradil
کاربرد دارو
کنترل آسم و برونکواسپاسم.
مصرف در حاملگی
C
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی