پنجشنبه 27 مهر 1396    |    Thursday, October 19, 2017
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
فوليک اسيد (Folic acid)
نام های تجاری
Folvite
اشکال دارویی
    1mg, 5mg : قرص
    5mg/ml 10ML : آمپول
مصرف در حاملگی
A
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی