چهارشنبه 22 آبان 1398    |    Wednesday, November 13, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
فوليک اسيد (Folic acid)
نام های تجاری
Folvite
اشکال دارویی
    5mg/ml 10ML : آمپول
    1mg, 5mg : قرص
مصرف در حاملگی
A
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی