سه شنبه 1 بهمن 1398    |    Tuesday, January 21, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
فلووکسامين مالئات (Fluvoxamine maleate)
نام های تجاری
Luvox
اشکال دارویی
    50mg, 100mg : قرص
کاربرد دارو
اختلال وسواسي (OCD)
مصرف در حاملگی
C
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی