شنبه 5 بهمن 1398    |    Saturday, January 25, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
فلوتيکازون (Fluticasone)
نام های تجاری
Fluvent , Cutivate , Flonuse
اشکال دارویی
    125mcg/dose 60dose, 250mcg/dose, 50mcg/dose, 250mcg/dose 120dose, 125mcg/dose : اسپري دهاني
    50mcg/dose, 50mcg/dose 200DOSE 20ML : اسپري بيني
دسته بندی
دسته بندی دارویی : کورتيکو استروئيد
کاربرد دارو
1. رينيت آلرژيک.
2. درمان Maintenance آسم به عنوان درمان پذوفيلاکتيک.
مصرف در حاملگی
C
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی