پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
فلوتاميد (Flutamide)
نام های تجاری
Eluexin , Drogenil
اشکال دارویی
    250mg : قرص
کاربرد دارو
1. سرطان پروستات مرحله B2-C و مرحله D2 متاستيک.
2. هيرسوتيسم.
مصرف در حاملگی
D
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی