پنجشنبه 30 آبان 1398    |    Thursday, November 21, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
فلوتاميد (Flutamide)
نام های تجاری
Eluexin , Drogenil
اشکال دارویی
    250mg : قرص
کاربرد دارو
1. سرطان پروستات مرحله B2-C و مرحله D2 متاستيک.
2. هيرسوتيسم.
مصرف در حاملگی
D
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی