دوشنبه 7 بهمن 1398    |    Monday, January 27, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
فلورازپام (Flurazepam)
اشکال دارویی
    15mg : کپسول
    300mg : قرص
دسته بندی
دسته بندی دارویی : بنزوديازپين
کاربرد دارو
بي خوابي
مصرف در حاملگی
D
موارد منع مصرف
حساسيت مفرط، گلوکوم، شوک ، کوما، مسموميت حاد با الکل.
نحوه مصرف
بالغين: 5-30 ميلي گرم قبل از خواب.
افراد بالاتر از 65 سال : 15 ميلي گرم قبل از خواب.
عوارض جانبي
دپرسيون، خواب آلودگي، سنکوپ، تاکيکاردي، تپش قلب، راش، بي اشتهايي، دپرسيون تنفسي.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی