يکشنبه 31 شهريور 1398    |    Sunday, September 22, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
فلوکستين (Fluoxetine)
نام های تجاری
Prozac
اشکال دارویی
    20mg, 10mg : کپسول
    20mg/5ml : شربت
کاربرد دارو
1. افسردگي ماژور.
2. اختلالات وسواسي (CCD) ، چاقي ، پرخوري عصبي.
مصرف در حاملگی
C
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی