دوشنبه 30 دي 1398    |    Monday, January 20, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
فلوئورواوراسيل (Fluorouracil)
نام های تجاری
5-Fu , Adrucil , Fluoroplex , Efudix
اشکال دارویی
    50mg/ml : قطره چشمي
    5% 20g : کرم موضعي
    50mg/ml 5ML, 50mg/ml 10ML, 50mg/ml 20ML : آمپول
    5 % : پماد موضعي
کاربرد دارو
درمان تسکيني سرطان پانکراس معده ، پستان ، کولون و رکتوم.
مصرف در حاملگی
X
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی