سه شنبه 1 بهمن 1398    |    Tuesday, January 21, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
فلورايد (Fluoride)
نام های تجاری
Fluorigard
اشکال دارویی
    0.25mg, 1mg, C.Tab 20mg : قرص
    550mg/0.5ml, 1.1mg/ml : قطره خوراکي
    0.2% 250ml : دهانشويه
    1.23 % : ژل موضعي
کاربرد دارو
جلوگيري از فساد دندان ها.
مصرف در حاملگی
B
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی