دوشنبه 28 خرداد 1397    |    Monday, June 18, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
فلوورسين سديم (Fluorescein sodium)
نام های تجاری
Ak-Fluor
اشکال دارویی
    0.1 mg/ml : آمپول
    1mg/strip : استريپ
مصرف در حاملگی
C
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی