يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
فلوسينولون استونايد (Fluocinolone acetonide)
نام های تجاری
Fluoderm , Fluonid , Synamol ,
اشکال دارویی
    0.25 %, Combined : پماد موضعي
    0.25 %, Combined : کرم موضعي
دسته بندی
دسته بندی دارویی : گلوکوکورتيکوئيد
مصرف در حاملگی
C
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی