يکشنبه 26 آبان 1398    |    Saturday, November 16, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
فلودارابين فسفات (Fludarabine phosphate)
نام های تجاری
Fludara , Beneflur
اشکال دارویی
    50mg/ml : اينفوزيون
کاربرد دارو
لنفوم غير هوچکيني ، لوسمي پروميلوسيتي ، CLL ، لنفوم ماکروگلوبولينميک ، مايکوز فونگوييد ، لوسمي hairy-cell .
مصرف در حاملگی
D
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی