پنجشنبه 3 بهمن 1398    |    Thursday, January 23, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
فلوسيتوسين (Flucytosine)
نام های تجاری
Aclobon , Ancotil
اشکال دارویی
    500mg : قرص
کاربرد دارو
عفونت هاي قارچي سيستميک
مصرف در حاملگی
C
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی