چهارشنبه 9 بهمن 1398    |    Tuesday, January 28, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
فلوکونازول (Fluconazole)
اشکال دارویی
    50mg, 100mg, 150mg, 200mg : قرص
    500mg, 100mg, 150mg, 50mg, 200mg : کپسول
    50mg(Diflucan) : ويال
فرمول شیمیایی
C13 H12 F2 N6 O = 306.3 g/mol
دسته بندی
دسته بندی دارویی : آزول ها
کاربرد دارو
کانديديازيس واژينال،
کانديديازيس دهاني - حلقي و مري،
مننژيت کريپتوکوکي .
مصرف در حاملگی
C
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی