شنبه 1 آبان 1395    |    Saturday, October 22, 2016
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
فلکائينيد استات (Flecainide acetate)
نام های تجاری
Tambocor
اشکال دارویی
    100mg : قرص
مصرف در حاملگی
C
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی