سه شنبه 8 بهمن 1398    |    Tuesday, January 28, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
فيلگراستيم (نئوپوژن) (Filgrastim)
نام های تجاری
Neupogen , GCSF , Amgen
اشکال دارویی
    600mcg/ml 0.5ML, 300mcg/ml 1ML, 300mcg/0.5ml 1ML : آمپول
مصرف در حاملگی
C
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی