سه شنبه 8 بهمن 1398    |    Tuesday, January 28, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
فروس سولفات (Ferrous sulfate)
نام های تجاری
For-Iron
اشکال دارویی
    125mg/ml : قطره خوراکي
    50mg : قرص
    200mg/5ml : شربت
مصرف در حاملگی
A
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی