پنجشنبه 5 مرداد 1396    |    Thursday, July 27, 2017
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
فروس گلايسين سولفات (Ferous glycine sulfate)