سه شنبه 8 بهمن 1398    |    Tuesday, January 28, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
فن فلورامين (Fenfluramine Hcl)
نام های تجاری
pondimin
اشکال دارویی
    20mg : قرص
فرمول شیمیایی
C12 H16 F3 N , HCl = 267.7 mg/mol
کاربرد دارو
به عنوان ضد اشتها در درمان کوتاه مدت چاقي .
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
مطالعات کافي نيست . تجويز فقط با سنجش منافع در برابر مضار احتمالي .
مكانيزم اثر دارو
مکانيزم ناشناخته . به نظر مي رسد با تحريک هيپوتالاموس و سطح سروتونين ومغز در اين رابطه نقش داشته باشد .
موارد منع مصرف
حساسيت مفرط به آمين هاي سمپاتوميمتيک ، افسردگي ، بيماري قلبي _ عروقي شديد و سابقه اعتياد .
نحوه مصرف
بزرگسالان : مصرف در بيماران چاقي که با 30% بيش از حد طبيعي وزن دارند يا اينکه 20% بالاتر از وزن طبيعي اند و داراي ريسک
فاکتورهايي چون ديابت ، پرفشاري خون يا هيپرليپيدمي هستند ( مصرف دارو فقط چند هفته ) .
در کودکان مصرف توصيه نمي شود .
شرايط نگهداري
طبق توصيه سازنده دارو .
تداخل مصرف با ساير داروها
1) مصرف همزمان با MAOLS : احتمال بروز پرفشاري خون .
2) امکان بروز و تشديد آثار کاهش دهنده فشار خون .
3) تشديد تضعيف کنندگي CNS در مصرف همزمان اين دارو با ساير داروهاي تضعيف کننده CNS .
عوارض جانبي
شايع ترين : خواب آلودگي ، اسهال ، گيجي ، لتارژي ، در دوزاژ درماني مزمن CNS و در دوز هاي بالاتر امکان تحريک CNS .
مهمترين : سميت خطرناک قلبي – عروقي ، هيپرتانسيون ريوي .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1) به دليل بروز افسردگي با مصرف اين دارو ، به تدريج قطع شود .
2) در صورت بروز علايم : حساسيت مفرط ، هيپرتانسيون ريوي ، يا ايديوسنکرازي ، مصرف دارو قطع شود .
3) پرهيز از رانندگي و ساير امور که نيازمند هوشياري اند تا مشخص نشدن اثر دارو .
4) پرهيز از قطع ناگهاني دارو .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی